Skip links

Vakgebieden

Onze vakgebieden

Onroerend recht en bouwrecht

 • Eigendom
 • Medeëigendom
 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Erfdienstbaarheid
 • Vruchtgebruik
 • Erfpacht
 • Opstal

Familierecht

 • Huwelijk
 • Echtscheiding
 • Afstamming
 • Handelingsonbekwaamheid
 • Huwelijksvermogenstelsels
 • Schenkingen
 • Nalatenschappen

Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Verzekeringsrecht
 • Letselschade en materiële schade
 • Verkeersrecht
 • Productaansprakelijkheid

Handelsrecht

 • Vennootschappenrecht
 • Reorganisatie van ondernemingen
 • Faillissement
 • Vereffening
 • Handelscontracten (distributie, agentuur, enz.)
 • Mededingingsrecht
 • Consumentenrecht
 • Bankwezen
 • Intellectueel eigendomsrecht

Strafrecht

 • Algemeen strafrecht
 • Ondernemingsstrafrecht

Arbitrage en bemiddeling

 • Arbitrage
 • Bemiddeling 
 • Collaboratief recht
 • Bemiddeling 
 • Onderhandelingen